Полезни съвети

4 неща, които да направите преди обявите имот за продажба

1. Довършете ремонта В случай че сте започнали ремонт преди да вземете решението да обявите своя имот за продажба, е добре да се погрижите за скорошното му финализиране. Ако се поставите на мястото на купувача вероятно не бихте проявили засилен интерес към жилище, което наподобява строителна площадка. Тук е моментът да се уточни, че преди…

Удостоверение за тежести при продажба на имот

Удостоверението за тежести е официален документ по смисъла на закона. Неговата функция е да представи информация за това дали има наложена от съдебен изпълнител възбрана върху конкретния имот. Възбраните се вписват в Имотния регистър към Агенцията по вписвания, като с помощта на удостоверението се установяват всички вещни права, както и дали съществуват евентуални възбрани върху…

4 съвета как да увеличете стойността на имота си преди да го продадете

№1 Малки подобрения и ремонти Ако се чудите как бихте могли да получите по-висока цена за предлагания от вас имот, то отговорът се състои в малките подобрения и ремонти, с които ще съумеете да вдъхнете нов живот на старото жилище. Разбира се, преди да предприемете каквито и да било ремонтни дейности, е важно да обмислите…